SKATTEFRÅDRAG

SKATTEFRÅDRAG FOR GÅVE TIL SEIM IL

Det er høve til å gje gåver til frivillige organisasjonar, og få skattefrådrag for gåva.

Det er ein del vilkår ein må oppfylle for å få rett til frådrag.

  • Organisasjonen må være godkjent av skatteetaten.
    (Seim il er medlem i Noregs Idrettsforbund som er godkjent.)

  • Gåva kan være frå privatperson eller organisasjon.

  • Gåva kan berre være ei pengegåve på minimum kr.500,- og maksimum kr 12.000,-
    (Gåva kan være større men det blir ikkje gitt frådrag for meir enn kr 12.000,-)

  • Gåva må være innbetalt inntektsåret .

  • Seim il må innrapportere gåva og opplysningar om givaren til NIF som sender vidare til Skatteetaten.

Nedanfor finn ein opplysningane Seim il må innhente og sende vidare til NIF.

Idrettslag/klubb/særforbund må rapportere følgende data til NIF:
• Givers fødselsnummer eller organisasjonsnummer, og navn og adresse.
• Dato for når gaven er gitt.
• Gavebeløp
• Kopi av innbetaling fra giver.

OPPLYSNINGAR OM GÅVEGJEVAR

Fødselsnr/ Org.nr
Gavebeløp
Etternavn
Fornavn
Adresse
Postnr.
Stad
Dato

Desse opplysningane må fyllast ut og sendast Seim il.v/ Svein-Hening Nesse Seinast 31.12.

I tillegg må kopi av innbetaling sendast straks ein har den

mail: leiar@seim-il.com

Gåve sendes til Seim il v/ Aina K. Nepstad. 5912 Seim.

Konto nr: 3632.50.07375

Viktig å gjeva tilstrekkelig opplysningar ved betaling i nettbank.

Du som givar mottar kvittering frå NIF som kan føres i post 3.37 i sjølvmeldinga..

Takk for di gåve.

Med beste helsing

Seim IL

 

Skrivet i Word doc format