Seim Idrottslag

Seim Idrottslag

Seim Idrottslag (SIL) blei stifta i 1936.
SIL består i dag av 3 hovedgrupper : Fotball, Voksen Trim og Barne Trim.
Fotball er i sammarbeid med Nordhordland Ballklubb.(NBK) SIL er ikke medlem av NFF. 

Sykkelgruppen ble avsluttet 2018 da den ikke hadde aktive medlemmer.
Mesteparten av aktivitetane skjer på Seim.
Idrottslaget benytter Gymsalen til noen av sine aktiviteter.
Seim Idrottslag er også luteigar i Grendahuset Strilatun.
Det ble bygget ny kunstgrasbane utanfor gamle skulen. Den sto ferdig hausten 2009 og kan nyttast av alle. 
Nye skulen ble bygget nedenfor banen og åpnet 2013. Gamle skulen ble fjerna året etter.

 Organisasjonsnummer: 983999050

https://www.facebook.com/SeimIL/