Melde inn treninger

Her melder dere inn hvem som var til stede under trening, det er viktig at det blir meldt inn senest kl. 22.00 samme dag som treningen.