Kråketangen

Tur til Kråketangen

  1. Start alternativ 1, ved pumpestasjonen ca 5 km
  2. Start alternativ 2, ute på Nesset. ca 2 km