Fotballens Koronavettregler

Fotballens koronavettregler pr. 18. juni

  1. Føler du deg syk, bli hjemme
  2. Maks 20 spillere per gruppe
  3. Det bør være en leder til stede per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til fotballens koronavettregler.
  4. Ballen, kjegler og annet utstyr skal rengjøres jevnlig
  5. Bruk av garderober er tillatt, forutsatt forsterket renhold av kontaktflater 
  6. Husk gode rutiner for håndhygiene
  7. Barn og unge under 20 år kan kjempe om ballen, så lenge det er innad i faste grupper.
  8. Alltid minst en meters avstand så lenge vi ikke spiller fotball.
  9. Unngå unødvendig nærkontakt i form av high fives, jubling i klynge osv.
  10. Endringer av faste grupper hvor det kjempes om ball kan gjennomføres etter et opphold i aktivitet på minst to dager