COVID-19-virusutbruddet.

  • COVID-19-virusutbruddet.
  • Vi må alle gjøre det vi kan for å motvirke spredningen av viruset.
  • ALLE medlemmer, trenere, lagledere, styremedlemmer og aktive må følge retningslinjene fra Nasjonale Helsemyndigheter, FHI, Norges Idrettsforbund, NIF og Norges Fotballforbund NFF.
  • Det kan være fristende å vurdere selv hvordan vi skal handle og tro at vi er i stand til å kontrollere risikoen selv.
  • Men hvis vi gjør det, setter vi ikke bare egen helse og eget liv på spill, men også helsen og livene til familie, venner, naboer, kolleger og lokalsamfunnet vi tilhører. 
  • ALLE Idrettsanlegg er STENGT, dette gjelder både innendørs og utendørs, kommunale og private, så da er det IKKE greit å samle noen få unger/ungdommer for egen trening.
  • Svein-Henrik Nesse
  • Leiar Seim Idrottslag.

Breddeaktiviteter stoppes ut april !!!!! Dette innebærer all form for trening, samlinger og kampaktivitet i fotballen.

Norges Fotballforbund har vedtatt at all breddeaktivitet stoppes ut april. Dette innebærer all form for trening, samlinger og kampaktivitet.

Vedtaket kommer som følge av FHIs anbefalinger om tiltak for å hindre spredning av koronaviruset i Norge. NFF følger situasjonen tett og er sammen med NIF i løpende dialog med helsemyndighetene.

Onsdag kom helsemyndighetene med nye retningslinjer for gjennomføring av arrangementer i Norge, og på bakgrunn av dette har NFF besluttet å innstille all aktivitet på breddenivå. Idrettslag som har spørsmål vedrørende dette bes ta kontakt med sin lokale fotballkrets. Informasjon vil også bli oppdatert på fotball.no

– Vi har over 370 000 aktive medlemmer, og veldig mange er involvert i fotballen på ulike måter hver eneste dag. NFF har et stort samfunnsansvar, og i likhet NIF og resten av Idretts-Norge tar vi situasjonen på alvor og følger rådene fra helsemyndighetene for å bidra til å begrense spredningen av koronaviruset, sier Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund.

Kontakt Leiar i Seim Idrottslag om noe er uklart.

leiar@seim-il.com , +47 971 50 674

Årsmøte 2020.

Årsmøtet blir utsatt på ubestemt tid pga COVID-19-virusutbruddet. Fristen for Saker til årsmøte forlenges med 14 dager. dvs. 22.03.20

Det blir IKKE holdt Årsmøte 22.03.20 kl 17:00 i Strilatun.

Saker til årsmøte må være sendt inn 14 dager før, til leiar@seim-il.com