Alver formannskap

Alver formannskap har fredag 03.04.20 tatt ut punktet
«Lag og organisasjonar skal ikke gjennomføre treninger og andre faste aktiviteter» fra det lokale vedtaket.
Det betyr at det er den nasjonale forskriften som gjelder.  https://www.helsedirektoratet.no/…/forbud-mot-enkelte-kultu…

Seim Idrottslag og NBK-Seim avventer situasjonen og starter IKKE opp med organisert trening enda. ⚽😷⚽ . I den anledning SKAL alle trenere levere baller og utstyr tilbake til skuret på Seim før påske . Idrottslaget’s utstyr skal IKKE brukes, men ligge innelåst i skuret.

For de som bruker banen anbefales det å lese seg opp på Reglene for aktiviteten.

Helsedirektoratet anbefaler:

• Det bør ikke være mer enn 5 personer samlet i gruppe. Dette gjelder ikke personer som lever sammen til vanlig.
• Når man er sammen med andre bør man holde en fysisk avstand på minst 2 meter. Det gjelder ikke personer i samme husstand.

Norges Fotballforbund har utarbeidet koronavettregler for fotballen i tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet.

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.