COVID-19-virusutbruddet.

  • COVID-19-virusutbruddet.
  • Vi må alle gjøre det vi kan for å motvirke spredningen av viruset.
  • ALLE medlemmer, trenere, lagledere, styremedlemmer og aktive må følge retningslinjene fra Nasjonale Helsemyndigheter, FHI, Norges Idrettsforbund, NIF og Norges Fotballforbund NFF.
  • Det kan være fristende å vurdere selv hvordan vi skal handle og tro at vi er i stand til å kontrollere risikoen selv.
  • Men hvis vi gjør det, setter vi ikke bare egen helse og eget liv på spill, men også helsen og livene til familie, venner, naboer, kolleger og lokalsamfunnet vi tilhører. 
  • ALLE Idrettsanlegg er STENGT, dette gjelder både innendørs og utendørs, kommunale og private, så da er det IKKE greit å samle noen få unger/ungdommer for egen trening.
  • Svein-Henrik Nesse
  • Leiar Seim Idrottslag.