Årsmøte

Årsmøte 2018

19.03.18 kl. 18.00

Strilatun

 

Saksliste:

 1. Godkjenning av årsmøte innkalling.
 2. Godkjenning av sakslisten.
 3. Godkjenning av de fremmøte representanter.
 4. Valg av referent for årsmøtet.
 5. Årsmelding ved leiar.
 6. Godkjenning av Regnskapet.
 7. Budsjett for 2018.
 8. Kontingent.
 9. Innkomne saker.
 10. Avslutte Sykkelgruppen.
 11. Samtaler med andre Idrettslag om sammarbeid / sammenslåing.
 12. Valg.

                       Leder ( på valg ) og Nestleder ( ikke på valg )

                       3 styremedlemmer ( 2 er på valg ), varamedlemmer ( på valg )

                     Kasserar ( på valg ) ,1 Skrivar ( på valg ) , 1 Revisorer

                     Valgkomité med 1 leder, 1 medlem og 1 varamedlem for årsmøte 2019.

 

                        Representanter til Utvalg og møter Seim Idrottslag er tilsluttet.

 1. Fotballgruppen i Seim IL.   2. NBK`s Barnefotball Utvalg,  
 2. NBK`s Fair Play Utvalg,     4. Representantskapet i Strilatun.

 

 

 1. Eventuelt.