Tilkomst til Nordhordlands Hallen pga. Covid-19 Vaksinering.

Til: idrettslag som nyttar Nordhordlandshallen eller nærliggjande anlegg i tida framover Hei, Som de kanskje har fått med dykk allereie vert det endra køyremønster i området kring Nordhordlandshallen i forbindelse med vaksineringa som skal ta til i tida framover. Det skal vere vegarbeid i området der oppkjøringa til hallen vanlegvis skjer.  Vedlagt finn de informasjon … Fortsett å lese Tilkomst til Nordhordlands Hallen pga. Covid-19 Vaksinering.